Zuid Lease

403 Forbidden Auto

Lease vormen

Bij Zuid Lease hebben klanten de mogelijkheid om te kiezen uit diverse lease vormen. Men kan hier onder andere denken aan de operationele lease, financial lease, short lease, starters lease en de sale and lease back. Bij Zuid Lease kunnen klanten een lease contract sluiten tegen de voordeligste tarieven.


Operationele Lease

Klanten die kiezen voor de operationele lease van Zuidlease, hebben het voordeel, dat hun liquiditeit beschikbaar blijft voor de eigen bedrijfsactiviteiten. Verder is er sprake van eenvoudige budgettering vanwege het feit, dat de kosten gelijk blijven gedurende de looptijd van het leasecontract. Verder heeft de klant ook als voordeel, dat de risico's van de auto of het wagenpark geheel voor rekening van Zuidlease zijn. Verder worden de componenten als afschrijving en rente, houderschapsbelasting, verzekeringspremie, all-risk inclusief personen-ongevallen-inzittenden en verhaalsservice, reparatie, onderhoud en banden, 24-uurs alarmservice en beheervergoeding standaard opgenomen in de maandelijkse leaseprijs. Klanten kunnen ook kiezen voor de netto operationele lease. In dit geval worden alle servicecomponenten door de lessee zelf verzorgd. In deze vorm draagt de lessee zelf de risico’s van verzekering en onderhoud. Ook bij netto operational lease wordt de auto niet op de balans van de lessee geactiveerd. Aan het einde van het leasecontract heeft de lessee altijd het eerste recht om de auto te kopen c.q. over te nemen.


Financial lease

Naast operationele lease biedt Zuidlease ook financial lease aan. Bij deze vorm van leasen, draagt Zuidlease alleen voor de financiering van het object. De overige kosten zoals verzekering en onderhoud van het object betaald de klant zelf. De klant draagt ook zelf zorg voor de beheer van de auto en of het wagenpark. Afhankelijk van de situatie bij aanschaf van een object , wordt een huurkoop of een lening met onderpand met de klant afgesloten. Bij financial lease moet de klant er wel rekening mee houden, dat de financieringscapaciteit wordt beïnvloed, het BTW-bedrag dient uit eigen middelen voor- gefinancierd te worden en men loopt zelf risico voor restwaarde, verzekering, onderhoud en reparaties.


Short Lease

Bij shortlease van Zuidlease heeft de klant veel flexibiliteit. Men zit niet vast aan een leasecontract van een paar jaar en men heeft ook als voordeel, dat men profiteert van aantrekkelijke tarieven die onder de traditionele huurtarieven liggen. Men heeft bij shortlease van Zuidlease een ruime keuze uit het aanbod van representatieve auto’s, een optimale mobiliteitsoplossing voor een tijdelijk arbeidscontract of voor een bepaald project en de auto’s zijn uit voorraad leverbaar.


Starterslease

De starterslease is meer bedoeld voor startende ondernemers. Deze personen investeren het liefst in hun onderneming c.q. bedrijf, bedrijfsruimte, drukwerk, website en personeel. Daarnaast zijn er ook andere bijkomende kosten waarmee men rekening moet houden. Vooral de aanschaf van een auto betekent een grote aanslag op de liquiditeit van een ondernemer. Als startende ondernemer beschikt men ook niet over de vereiste jaarstukken van voorgaande jaren. Bij starterslease kiest men een nieuwe auto. Daarbij wordt de contractduur in overleg bepaald en men betaalt een eerste leasevergoeding. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de investering van de auto, waardoor men maandelijks een lager leasetarief betaalt.


Zuid Lease Reviews

  Wijzigen contract met minderkm en einde lease

  In het eerste jaar hebben we veel gereden. het aanpassen naar het hogere aantal km was zo gebeurd. Maar het aanpassen naar een lager aantal km was niet mogelijk.

  Heb daarna geprobeerd het leasecontract af te kopen. Dit stond echter in geen verhouding met de waarde van de auto.

  Sterke punten
  Snel met facturen in hun voordeel

  Zwakke punten
  Geen flexibiliteit
  Geen aanpassing mogelijk in minder km.

Bezoek Zuid Lease

Schrijf je eigen review