Reviews van deze auteur

Arrogante communicatie, deels leugenachtig

als je enkel 1 auto leased, dan wordt je als minderwaardig behandeld. Na goedkeuren van de offerte bleek de verkooporder die ik tekende af te wijken van het de offerte. Winterbanden zat er niet meer in verwerkt. terwijl de verkooporder nog omschreef: banden all-in. In de offerte stond de term all-in niet verwerkt, maar alle-in bleek toch zonder winterbanden te zijn, terwijl dit in de offerte nog wel bleek. Bij afsluiten nog een korting van 39 euro per maand afgedongen, ( dit bleek net het verschil van de winterbanden te zijn). Telefonisch aantal keren om advies gevraagd, echter zijn ze niet bereid tot een gesprek, ze hebben alle macht en dat weten ze. Eenmaal als je de klant bent, dan wordt je zeker niet zo behandeld!

Sterke punten
ze zijn groot en machtig

Zwakke punten
vergeten dat iedere klant telt